EcoMercadet

Recull la teva cistella de verdures ecològiques i de proximitat cada dijous a partir de les 18h al Casal.

Demana el formulari a les xarxes d’ecomercaderet o via missatge. (Tel. 657535562)

Formulari: Aquí

Recorda portar uns cistella o bossa per endur-te-la

https://www.instagram.com/ecomercaderet/

https://www.facebook.com/ecomercaderet/