Formulari per fer-se soci/a del casal

Implica't amb el Casal. Fes-te'n soci/a!
Omple aquest formulari per fer-te soci/a del nou Casal Popular d'Igualada El Foment
*Obligatorio
DADES PERSONALS
Nom *
Tu respuesta
Cognoms *
Tu respuesta
Adreça *
Domicili, Número, Pis, Porta, Escala, Bloc
Tu respuesta
Codi Postal *
Tu respuesta
Població *
Tu respuesta
Telèfon *
Tu respuesta
Data Naixement *
dd/mm/aaaa
Tu respuesta
Correu electrònic *
Tu respuesta
Professió
Tu respuesta
Num. Fills
Si tens fills menors de 16 anys, també tindran la condició d'associat gratuïtament.
Elige
0
1
2
3
4
5
Observacions
Tu respuesta
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Import mensual *
Sol·licito la meva inscripció com a soci/a de CASAL POPULAR D'IGUALADA, EL FOMENT assumint el pagament de la quota mensual de
Rebuts *
Selecciona la periodicitat en que es giraran els rebuts
Titular del Compte *
Tu respuesta
NIF *
Tu respuesta
C.C.C. *
Codi de Compte Corrent o Llibreta. 20 dígits (Banc/Caixa + Agència + DC + Num.Compte o Llibreta)
Tu respuesta
*
A partir d'aquesta data prego atenguin els rebuts de les quotes de soci que presenti el CASAL POPULAR D'IGUALADA, EL FOMENT amb l'import assenyalat a dalt.
Obligatorio
*
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal Les dades personals subministrades per mitjà d’aquest formulari s’utilitzaran amb la finalitat de mantenir la relació administrativa, i enviar informació sobre les activitats del CASAL POPULAR D'IGUALADA, EL FOMENT. L'associació CASAL POPULAR D'IGUALADA, EL FOMENT es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal subministrades per cap mitjà i a no vendre, ni llogar, ni cedir les dades personals dels usuaris del formulari de demandes a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades.
Obligatorio
Enviar
Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.
Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.